uu彩票邀请码

内网登录
     
诗歌:我最爱祖国
发布日期:2018年10月14日    点击次数:     作者:uu彩票邀请码    来源:本站原创
小班的时候,妈妈问我:“你最爱谁?最喜欢什么?” 
    我说“我最爱妈妈,最喜欢红红的苹果。” 
    妈妈脸上笑出了酒窝,使劲地亲我。 
    
    中班的时候,爸爸问我:“你最爱谁?最喜欢什么?” 
    我说“我最爱解放军和爸爸,最喜欢家乡的山河。” 
    爸爸张开了双臂,高高的举起了我。 
    
    大班的时候,老师问我:“你最爱谁?最喜欢什么?” 
    我说“我最爱我们的祖国,最喜欢国旗、国徽。” 
    老师点点头,说我长大了。

附件:
    关闭窗口
    打印文档
    
    uu彩票邀请码 地址:常州市天宁区浦南路69号 电话:0519-86900919   苏ICP备10001873号    邮箱登陆  天宁uu彩票邀请码课题博客